İstatistik Konseyi kuruldu İstatistik Konseyi kuruldu

İstatistik Konseyi kuruldu

Türkiye’de resmi istatistiklere ilişkin ihtiyaçları tespit etmek, değerlendirmek ve ileriye yönelik önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere oluşturulan İstatistik Konseyinin çalışma usul ve esasları belirlendi.

İstatistik Konseyi Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Resmi İstatistik Programı’nın hazırlanması ve uygulanmasına, resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit etme, değerlendirme ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışma yapacak olan Konseye, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlık edecek.

Konsey, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında, bakanlıkların ilgili bakan yardımcıları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı, Vergi Konseyi Başkanı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, istatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim elemanı üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanı, istatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin üye olduğu en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanından oluşacak. Hazine ve Maliye Bakanının toplantıya katılamadığı durumlarda görevlendireceği bakan yardımcısı, Konseye başkanlık edecek. Konsey üyeleri, toplantılara katılamamaları halinde, yerlerine yetkilendirilmiş birer temsilci görevlendirilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı ve başkan yardımcıları, Konseyin doğal üyesi olacak.

Konseyin görüşeceği konuların özelliklerinin gerektirmesi halinde Konsey Başkanı, diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini oy hakkı olmaksızın toplantılara çağırabilecek.

Konsey, resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit ederek değerlendirmek ve resmi istatistik üretiminde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi, programda tanımlanan çalışmalar için sorumlu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi, programın hazırlanması ile uygulanması, önceki dönemlere ait raporların değerlendirilmesi konularında görüşlerini bildirmek ve önerilerde bulunmakla görevli olacak.

Konsey, kurum ve kuruluşların, sınıflamalar arasından hakkında bilgi toplanan birime uygun sınıflamaya ya da sınıflamalara geçiş süresini belirleyecek. Konsey, sınıflama komisyonlarında karara bağlanamayan konular ve sınıflamaların kullanımında karşılaşılan sorunların değerlendirilerek gerek duyulduğunda resen yeni sınıflama komisyonları kurmaya yetkili olacak.

Konsey, başkanın çağrısı üzerine her yıl mart ayında olağan olarak toplanacak, yine başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar da yapılabilecek.

İstatistik Konseyi, salt çoğunlukla toplanacak ve kararlarını katılanların salt çoğunluğuyla alacak.

Konsey, gerekli görülen alanlarda konunun uzmanlarından oluşan çalışma grupları kurabilecek. Çalışma grupları, görevlerinin sonunda hazırlayacakları raporları Konseyde değerlendirilmek üzere Konsey Başkanına sunacak.

Üyeler, Konseydeki faaliyetleri dolayısıyla edindikleri tüm gizli bilgiler hakkında Türkiye İstatistik Kanunundaki gizlilik hükümlerine uymakla yükümlü olacak.

Konseyin sekretarya hizmetlerini TÜİK Başkanlığı yürütecek. Konseyin çalışmaları için yapılacak giderler, TÜİK bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanacak.

Kaynak: fakatblog.com

Bir cevap yazın

deneme bonusu veren siteler | deneme bonusu veren siteler