İşe Gelmeyen Personelin İşten Çıkışı Yapılır Mı

İşe Gelmeyen Personelin İşten Çıkışı Yapılır Mı?

Çalışma ortamları ile alakalı olarak insanların çok çeşitli durumlar içerisine girdiği görülmektedir. Gerek çalışan ve gerekse de işveren açısından durum farklı olabilir. Nitekim her iki taraf açısından geçerli olabilecek sorunların çözümlenmesi, yine iki tarafın da lehine olacak şekilde gündeme gelmelidir. Bu anlamda İş Kanunu’nda belirtilen hükümler ile işçi işveren arasındaki ilişkiler düzenlenmiştir. Bu noktada yasal düzenlemeler içerisinde sözleşme fesihleri yer almaktadır. Sözleşmeler belli tarihleri ifade eden yasal belgelerdir. Bu anlamda feshedilmeleri belli başlı sebeplere dayalıdır. Ancak bazı durumlar sözleşmenin derhal bitmesini gerekli kılabilir. Bu noktada işverenler için işten çıkarma usulünün bilinmesi olası problemlerin önüne geçmektedir. Burada mazeretsiz işe gelmeme İş Kanunu şartları sürecin adil bir biçimde ilerlemesi için büyük önem taşır.

Sözleşmelerin feshedilmesine zemin hazırlayan sebepler çokludur. Bunlar arasında işe gelmeyen personel sorunu oldukça yaygındır. Bu halde zor durumda kalan işveren, işçi ile sözleşme yapmış olmasına rağmen feshetme hakkına sahip hale gelir. Burada geçerli olan hukuk ilkesi objektif iyi niyettir. İşe gelmeyen personele ne yapılır şeklinde bir soru soran işverene verilmesi gereken cevaplardan biri sözleşmenin feshidir. Ancak fesih öncesinde gerekli haber işlerinin yapılması icap etmektedir. Yasalarda belirtilen durumlar gereği, her devamsızlık durumu işverene fesih hakkı da vermemektedir. Söz konusu haller İş Kanunu’nda detaylı bir biçimde yer almaktadır. Dolayısıyla işçi işe gelmezse ne olur sorusuna verilen cevaplar içinde bulunulan koşullara göre değişebilir.

Yukarıda ifade edilenlere göre bir işçinin işten çıkarılması için haklı sebebi olduğunu ifade eden işveren belli kodlar kullanarak işçiye bu durumu haber vermektedir. İşten çıkmalar için kullanılan SGK kodları farklı durumları ifade etmektedir. Söz konusu kodun geçersiz olması, işverenin usulsüzlüğüne dayandırılarak, işçiye kıdem tazminatı olarak geri dönebilmektedir. Devamsızlık şartlarında işvereni sözleşmenin feshinde haklı çıkaran durum, işçinin 3 gün üst üste işe gelmemesidir. Bu durumda işveren 3 gün üst üste işe gelmeme işçi çıkış kodu vererek sözleşmeyi feshedebilir. Usullere takılmak istemeyen işverenlerin konu hakkında tam olarak bilgi sahibi olması her iki tarafın faydasına olacaktır.

Bir cevap yazın